Poranění vazů

K poranění vazů dochází, když se kloub podvrtne nebo se silou dostane do nepřirozené polohy. Vazy spojují jednotlivé kosti ve skloubeních a mohou se natáhnout nebo přetrhnout. Pokud se vaz zcela přetrhne a kosti se dostanou z kloubu, mluvíme o vykloubení (dislokaci).

K poranění vazů dochází nejčastěji v kotníku (podvrtnutý kotník), v koleni (podvrtnuté koleno) nebo v rameni na konci klíční kosti (AC skloubení), ale poranit, natáhnout nebo přetrhnout se mohou vazy většiny kloubů.

První pomoc je obdobná jako u poranění svalů, tzn. že se řídíme pravidly DR ABC a PRICE. Silně bolestivému kloubu s poraněním vazů můžeme ulevit znehybněním nebo oporou končetiny, abychom mu zabránili v dalším pohybu, např. použitím závěsu při úrazu ramene. Na bolestivou oblast bychom měli na 20 minut pomocí obinadla nebo folie přitisknout sáček s ledem a vodou a po jeho odstranění udržovat slabou kompresi.

Poranění vazů a podvrtnutí kloubů může být těžké rozeznat od zlomenin, proto je potřeba kontrola lékaře nebo fyzioterapeuta. Pokud hráči dělá problém chodit nebo používat zraněnou končetinu, stejně jako při poranění svalů je potřeba ještě ten den vyhledat lékaře.

Zpevněte kloub, abyste zabránili dalšímu bolestivému pohybu