Šok

Klinický šok je mnohem závažnější stav než šok psychický, který můžete utrpět například, pokud jste svědky nějaké menší dopravní nehody.

Aby orgány pracovaly správně, je potřeba dostatečný krevní tlak (perfuzní tlak), který zajišťuje zásobování orgánů krví společně s kyslíkem a dalšími živinami. Pokud se tlak zásadně sníží, orgány nemohou správně fungovat. Při kontaktních sportech k tomu může dojít v důsledku:

  1. nedostatku krve nebo tekutiny v oběhu (obvykle z důvodu krvácení – hemoragický šok),
  2. poranění míchy a přerušení nervového zásobení, které má na starost zužování cév a tím udržování tlaku; cévy se tak roztáhnou a dojde k poklesu tlaku (neurogenní šok).

Ztráta krve a následný hemoragický šok je mnohem častější než neurogenní šok. Základní rozdíl mezi těmito dvěma typy spočívá v tom, že při hemoragickém šoku není v oběhu dostatek krve, zatímco při neurogenním šoku je v něm krve dostatek, ale není tam, kde je potřeba. Zraněný pak může být kvůli nedostatečné funkci mozku zmatený a v důsledku nízkého krevního tlaku malátný.

PAMATUJTE, ŽE OTŘES MOZKU JE ČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU ZMATENOSTI NEŽ ŠOK.‎