Hoofdstuk 1 – Algemene principes

Inleiding

Primum non nocere is een medisch adagium dat betekent: ten eerste, doe geen kwaad. Als we geconfronteerd worden met een verwonding, dan is heel vaak de eerste vraag niet “Wat moeten we doen?”, maar eerder “Wat mogen we niet doen?”. Enkele eenvoudige handelingen zoals: het hoofd en de nek beschermen, zorgen voor een vrije ademhaling en een gewond lichaamsdeel ondersteunen; zijn eigenlijk de enige handelingen die men mag en moet uitvoeren in de eerste fase van hulpverlening.

Als je de tijd neemt om een situatie onder controle te krijgen en om paniek te vermijden, dan zal de algemene situatie ook verbeteren. Meer moet je vaak niet doen totdat de speler zich duidelijk beter voelt of totdat meer ervaren hulp ter plaatse is.

Er zijn natuurlijk ook situaties waarin louter het stabiliseren van de speler en het wachten op hulp net wel de verkeerde dingen om te doen zijn, bijvoorbeeld in een situatie waarbij je een hartstilstand niet als dusdanig herkent. Dit zijn situaties die zullen behandeld worden in deze cursus. Naast enkele algemene adviezen over builen en kneuzingen door rugby, is deze cursus er voornamelijk op gericht om jou te voorzien met de vaardigheden om in te grijpen bij zo’n zeldzame situatie waarbij iemand mogelijk zwaargewond is of zich onwel voelt in een Rugbyomgeving.

De algemene principes van eerstehulpverlening bij sport zijn:

  1. Breng geen extra schade toe.
  2. Zorg ervoor dat je de situatie onder controle hebt.
  3. Vermijd onnodige bewegingen.
  4. Eenvoudige handelingen redden levens.
  5. Zorg ervoor dat meer ervaren hulp onderweg is.
  6. Herken die situaties waarin je meer moet doen dan basiseerstehulpverlening.