Nejdůležitější body

  1. bezpečné použití kyslíku a entonoxu u hráčů s traumatem nebo akutními zdravotními problémy
  2. příprava vybavení tak, aby bylo použití kyslíku či entonoxu bezpečné
  3. použití kyslíku a entonoxu a možné komplikace a kontraindikace
  4. zákonem vyžadované bezpečnostní pokyny pro skladování a transport medicinálních plynů
  5. při plánování cest do zahraničí je třeba zkontrolovat místní předpisy ohledně použití medicinálních plynů a řídit se jimi