Nejdůležitější body

  • bezpečná záchrana (SAFE)
  • vyšetření ABC
  • přivoláme záchranku
  • pokud je to možné, podnikneme kroky, abychom předešli srdeční zástavě
  • jakmile zjistíme srdeční zástavu, ihned zahájíme KPR
  • dokud nedorazí pomoc, provádíme kvalitně KPR, abychom udrželi koronární perfuzní tlak
  • při dušení zjistíme závažnost obstrukce dýchacích cest a podle toho ji řešíme
  • pokud u hráče, který zkolaboval, nemáme podezření na poranění páteře, zjistili jsme, že dýchá a má hmatný pulz, ale zůstává v bezvědomí, nastavíme ho do zotavovací polohy, abychom podpořili průchodnost dýchacích cest