Základní podpora životních funkcí

Přehled

Po dokončení této kapitoly byste měli být schopni v rámci neodkladné péče o zraněného/nemocného hráče poskytnout základní podporu životních funkcí

Co se v této kapitole naučíte

  1. řetězec přežití
  2. jak poznat možná rizika pro osoby poskytující pomoc a jak se jim vyhnout
  3. algoritmus řetězce přežití pro dospělé
  4. správnou techniku kardiopulmonární resuscitace (KPR)
  5. algoritmus řetězce přežití pro děti a čím se liší od KPR pro dospělé
  6. algoritmus první pomoci při dušení dospělého
  7. algoritmus první pomoci při dušení dítěte
  8. kdy a jak dát pacienta do zotavovací polohy