Astma

Astma is een aandoening waarbij de luchtwegen vernauwen, waardoor het moeilijk wordt om te ademen. Lucht die door vernauwde luchtwegen stroomt kan een piepende ademhaling veroorzaken. Er zijn verschillende factoren die een astma-aanval kunnen uitlokken, zoals pollen, koude, dierenharen, inspanningen of een virale infectie.

Astmalijders gebruiken een inhaler of puffer om hun luchtwegen opnieuw te openen. De meesten hebben een lichte vorm van astma maar soms kan een astma-aanval heel ernstig of levensbedreigend zijn. Een astmalijder die zich niet goed voelt, kan buiten adem zijn en moeite hebben om volledige zinnen in één keer uit te spreken. Als hij zich echt slecht voelt, dan kunnen zijn lippen blauw worden (cyanosis) door een zuurstoftekort.

Zorg ervoor dat astmalijders die zich niet goed voelen onmiddellijk medische hulp krijgen. Iemand met astma kan vaak makkelijker ademen als hij rechtop zit. Als de zieke een puffer heeft, help hem dan om deze te gebruiken terwijl je wacht op de hulpdiensten. Doordat ademen moeilijk gaat, kan je de zieke helpen om meer medicatie per inhalatie op te nemen door een gat te maken in de bodem van een piepschuimen beker of plastic fles. In dit gat plaats je dan het mondstuk van de puffer en zo vorm je een soort van beademingsmasker. Plaats daarna de beker over de mond en de neus van de zieke en duw achtereenvolgens 6-8 keer op de puffer. Laat de zieke nu 30 seconden lang zo diep mogelijk in- en uitademen.

Een gat maken in de bodem van een piepschuimen beker of plastic fles kan een astmalijder die naar adem moet happen makkelijker helpen ademen.

Als het slachtoffer stopt met ademen terwijl je wacht op de hulpdiensten, begin dan met CPR.