Diabetes

Diabetes is een ongeneeslijke aandoening waarbij het lichaam door een tekort aan het hormoon insuline niet in staat is om suiker op te nemen uit het bloed en naar de spieren te transporteren (type 1 diabetes). De bloedsuikerspiegel stijgt en zal de bloedvaten, ogen en nieren beschadigen doorheen de jaren. Diabetes kan behandeld worden door insuline-injecties die helpen om de bloedsuikerspiegel te stabiliseren binnen de normale waarden.

Diabetici kunnen onwel worden en in coma vallen als hun bloedsuiker te hoog of te laag (een “hypo”) staat. Een coma die veroorzaakt wordt door een hypo kan hersenschade of de dood tot gevolg hebben. Vooraleer diabetici met een hypo bewusteloos worden, zijn ze eerst geagiteerd, verward, irrationeel en gedesoriënteerd.

Nadat je bij een bewusteloos slachtoffer het DR ABC hebt toegepast, ga je op zoek naar armbanden of kettingen met medische informatie. Deze kunnen je misschien vertellen of het slachtoffer diabetes heeft. Een lage bloedsuiker is gevaarlijker dan een hoge bloedsuiker. Als je dus een bewusteloos of verward gedesoriënteerd slachtoffer met diabetes vindt, dan moet je proberen om hem suiker te geven. Als ze bij bewustzijn zijn, kan dat via een gesuikerde drank. Als ze bewusteloos zijn, kan dat via honing of een gel met koolhydraten die je op de binnenkant van de wang kan smeren.

Een ziekenwagen is essentieel.

Oudere mensen, zeker die met overgewicht, kunnen een resistentie ontwikkelen tegen hun eigen insuline. Zij nemen pillen in om de suiker uit hun lichaam te verwijderen (type 2 diabetes). Het is uiterst zeldzaam dat type 2 diabetici noodhulp vereisen die te maken heeft met hun diabetes.  Ze krijgen ook geen hypoglycemische aanvallen tenzij ze behandeld worden met insuline-injecties.