Gebroken ribben of borstbeen

Op dezelfde manier kun je ribben kneuzen of soms zelfs breken. Dit veroorzaakt een gelijkaardige pijn als de kraakbeenbreuk maar het slachtoffer zal aangeven dat hij de pijn verder naar achteren voelt, ter hoogte van het benige gedeelte van de ribben. Er is al dan niet een pijnlijke beweging voelbaar in de ribben als je er zacht op drukt. Het is onmogelijk om op het speelveld vast te stellen of ribben gekneusd dan wel gebroken zijn (dit kan evengoed onmogelijk zijn in het ziekenhuis). Het is het veiligst om je beslissing te baseren op het feit of de speler normaal kan ademen en of hij denkt dat de plaats te pijnlijk is om opnieuw contact op te vangen.

Een gebroken rib kan leiden tot bloedingen rondom de onderliggende long (hemothorax) of kan met een scherp beenderig uiteinde zelfs de long doorboren waardoor de long inklapt (pneuomothorax). Daarom moet een speler met een vermoeden van gebroken ribben van het speelveld verwijderd worden en moet hij gezelschap worden gehouden totdat hij onderzocht is door een medisch opgeleide persoon.

De onderste ribben beschermen de andere organen van het lichaam: de lever aan de rechterkant, de milt aan de linkerkant en in zekere mate ook de nieren aan de achterkant. Daarom kunnen verwondingen aan de ribben ook leiden tot verwondingen aan deze organen.

Letsels aan het borstbeen (sternum) zijn nog anders, omdat het hart zich net onder dit gebied bevindt. Spelers die een pijnlijke verwonding opliepen aan het sternum en die een pijnlijke klik beschrijven moeten onderzocht worden in een ziekenhuis.