Bloedingen in de borstkas

Er kunnen bloedingen voorkomen door een gebroken rib of door een longletsel. De ruimte waarin de longen zich bevinden (de borstholte) is zeer groot en kan tot 5 liter bevatten (het totale bloedvolume). Er is dus weinig anders dat je kan doen als je een bloeding in de borstkas vermoedt, dan hulp gaan halen en het slachtoffer naar een ziekenhuis brengen.

Mogelijke symptomen zijn:

  • Het slachtoffer voelt een scherpe pijn aan één kant bij elke ademhaling, een beetje zoals een letsel aan de borstkas.
  • Het slachtoffer ademt snel.
  • De pijnlijke kant van de borstkas beweegt eerder minimaal.
  • Het slachtoffer vertoont symptomen van een slechte bloedsomloop naar andere organen zoals de huid en de hersenen.
  • Het slachtoffer is BLEEK, VERWARD of SUF.