Hoofdstuk 8 – Hartstilstand en verstikking

Doelstellingen van dit hoofdstuk

  1. Begrijpen wat een hartstilstand is.
  2. De “chain of survival (overlevingsketen)” en je sleutelrol daarin kennen.
  3. Het belang van cardio-pulmonaire reanimatie CPR en ermee starten erkennen.
  4. Automatische externe defibrillators (AED’s) begrijpen.
  5. De reanimatierichtlijnen van 2010 begrijpen, het belang van vroegtijdige defibrillatie en minimale onderbreking tijdens hartmassage erkennen.

Basic life support (Basisreanimatie)

De richtlijnen voor dit onderwerp kunnen variëren afhankelijk van waaronder jouw grondgebied valt: onder de American Heart Association (AHA) of de European Resuscitation Council (ERC). Kies welke richtlijnen je wil leren.

Richtlijnen van de American Heart Association

Dit gedeelte is gebaseerd op de richtlijnen van de American Heart Association

Lucy Clarke en Dr David Owens tonen het basisreanimatiemodul zoals voorgeschreven door de richtlijnen van de American Heart Association

Richtlijnen van de European Resuscitation Council

Dit gedeelte is gebaseerd op de richtlijnen van de European Resuscitation Council

Dr Jonathan Hanson en Dr Brian Carlin tonen het basisreanimatiemodel zoals beschreven in de richtlijnen van de European Resuscitation Council

Inleiding

Je hebt een hartstilstand als je hart stopt met kloppen. Zonder een hartslag is er geen bloeddruk in je bloedsomloop en er stroomt dus geen bloed naar je hersenen en andere vitale hersenen. Tenzij je bloedsomloop wordt ondersteund door basic life support (BLS) (basisreanimatie) en cardio-pulmonarie reanimatie (CPR of “hartmassage”) terwijl er wordt geprobeerd om je hart opnieuw te doen kloppen (met een defibrillator), zullen je hersenen afsterven of ernstig beschadigd raken binnen de 5-10 minuten.

BLS bestaat uit de ondersteuning van de luchtwegen, ademhaling en bloedsomloop zonder materiaal te gebruiken behalve een beschermend beademingsmasker. Automatische externe defibrillators zijn nu op grote schaal beschikbaar op openbare plaatsen. Ze zijn eenvoudig te gebruiken en werden ontworpen voor personen zonder voorafgaande ervaring met het toedienen van elektrische shocken om het hart opnieuw proberen te doen kloppen.

Een hartstilstand komt maar zelden voor bij atleten. Maar als een jongvolwassene sterft tijdens het sporten is dat zeer emotonieel en zulke gebeurtenissen krijgen veel aandacht in de media. Recente statistieken tonen dat de kans 1 op 43 000 is. De kans op een hartstilstand is veel groter bij iemand van de toeschouwers of ploegleiding dan bij een speler.

Niettemin moet elke speler die ineenstort op het speelveld zonder balbezit beschouwd worden als een speler met mogelijk een hartstilstand. Je kan weinig fout doen door te starten met CPR want als de speler snel wakker wordt, dan zal hij zeggen dat hij niet leuk vindt wat je aan het doen bent. Bovendien zijn automatische defirillators zeer accuraat in het bepalen van de noodzaak van een elektrische shock. Als er te lang gewacht wordt vooraleer de reanimatie gestart wordt, dan kan hersenschade of de dood optreden binnen enkele minuten.

Alhoewel hartstilstanden maar zelden voorkomen bij sportieve mensen, komen ze wel degelijk voor.