Beademen

Volgens de huidige richtlijnen moet je na 30 compressies, twee beademingen aan het slachtoffer geven. Maar, sommige mensen geven liever geen mond-op-mondbeademing omdat het onaangenaam kan zijn en omdat het de risico’s voor de hulpverlener kan vergroten als er bloed of braaksel aanwezig is rond de mond.

Een infectie doorgeven via mond-op-mondbeademing gebeurt zelden, maar je kan een slachtoffer beademen met een beademingsmasker zonder huid-op-huidcontact. Als er geen masker beschikbaar is en je geen mond-op-mondbeademing of mond-op-neusbeademing wil geven, dan is CPR door alleen hartmassage aanvaardbaar.

Mond-op-mondbeademing

Vaardigheid 10

Beademingen uitvoeren

  1. Maak de luchtwegen vrij na 30 compressies door het hoofd naar achteren te kantelen en de kin op te heffen.
  2. Knijp in het zachte gedeelte van de neus van het slachtoffer – plaats hierbij de duim en de wijsvinger op het voorhoofd van het slachtoffer.
  3. Blijf de kin op heffen maar open de mond.
  4. Haal zelf normaal adem en plaats je lippen over die van het slachtoffer zodat er geen lucht kan ontsnappen.
  5. Blaas rustig in de mond voor ongeveer 1 seconde totdat de borstkas omhoog komt.
  6. Haal je mond weg terwijl het hoofd gekanteld en de kin opgehoffen blijft en kijk terwijl de borstkas van het slachtoffer omlaag gaat.
  7. Herhaal dit voor de tweede beademing. De twee beademingen moeten uitgevoerd worden in minder dan 5 seconden.
  8. Plaats daarna onmiddellijk, zonder wachten, je handen opnieuw op de borstkas en geef 30 compressies. Herhaal daarna de beademingen opnieuw.

 

Download de World Rugby First Aid in Rugby skill cards in Adobe PDF-formaat  (Vaardigheidskaarten over eerstehulpverlening bij Rugby door de World Rugby)