Statické protahování

Statický strečink je pomalý a konstantní strečink s koncovou polohou drženou alespoň 30 sekund (Beachle a Earle, 2008). Při statickém strečinku je cílový sval uvolněný a protahovaný, dokud ve svalu není cítit mírné protažení. Je důležité neprotahovat se příliš, protože to může vést ke zranění (Beachle a Earle, 2008). Protože se tento úsek provádí pomalu a kontrolovaným způsobem, má velmi nízké riziko zranění hráče. Statický strečink je skvělý způsob, jak zlepšit flexibilitu, ale statický strečink se běžně používá při zahřívání a to nemusí být ideální pro výkon. Statický strečink je navržen tak, aby podporoval flexibilitu a zvýšení flexibility těsně před tréninkem nebo hrou nemusí být ideální. Hráč nemusí být zvyklý hrát a trénovat s touto zvýšenou úrovní flexibility a v důsledku toho mohou pohybové vzorce postrádat kontrolu (Joyce a Lewindon, 2014). Po tréninku je statický strečink dobrou tréninkovou metodou, kterou lze použít při zklidnění. Je pomalý, klidný a relaxační, což pomůže dosáhnout hlavního cíle zklidnění, kterým je vrátit tělo a mysl na úroveň před cvičením. Některé příklady statických protažení jsou uvedeny ve videích níže.

Protažení flexorů kyčle

Protažení lýtek

Protažení ramen

Protažení hamstringů