Shrnutí modulu

Tento modul se zabýval procesem vývoje hráče od mladého věku s cílem optimálně ho připravit na sportovní a rugbyový výkon. Kouč by nyní měl chápat rozdíly mezi růstem, dospíváním a rozvojem. Diskutovalo se také o konceptu chronologického versus biologického věku a byly zdůrazněny problémy založené na tréninku pouze na chronologickém věku. Modul představil trenérovi jeden z hlavních modelů dlouhodobého rozvoje (model LTAD) a podrobně popsal, jak je tento model dobrým směrem pro trenéry pracující s mladými hráči. Trenérovi se doporučuje, aby používal model LTAD jako vodítko a spojil tréninková doporučení z modelu s vlastními trenérskými zkušenostmi, aby svým mladým hráčům poskytl nejlepší tréninkový plán.