Úvod do kondice – dospělí (pre-level 1)

Tento kurz je navržen tak, aby trenérům poskytl základní znalosti, porozumění a základy praktických dovedností s ohledem na kondiční praktiky pro dospělého hráče rugby.

Tento kurz staví na modulu Conditioning Youths a ukáže, jak nejlépe trénovat a rozvíjet dospělého hráče rugby. To umožní trenérům naplánovat a navrhnout vhodné tréninky, aby rozvinuli schopnost jejich hráčů hrát a fyzicky dominovat ve hře rugby.

V kurzu zařazujeme šest Multiple Choice Questionnaires (MCQ). MCQ se skládá ze šesti otázek, které se všechny týkají obsahu popsaného v každém modulu. Na konci každého modulu máme jeden MCQ. Účelem MCQ je pomoci vám posoudit, jak dobře jste modulu porozuměli. Po zodpovězení všech otázek vám bude poskytnuta zpětná vazba ohledně vašich znalostí předchozího obsahu. 

Hodně štěstí a užijte si zábavu.

Kurz se bude skládat z 5 modulů:

  • Herní nároky
  • Funkční screening
  • Obecná kondice
  • Integrovaná kondice
  • Sestavení tréninkového plánu

Tento kurz si klade za cíl poskytnout trenérovi znalosti a praktické dovednosti, které může využít při plánování a realizaci kondičních tréninků pro dospělé hráče rugby. V modulu herních nároků bude zkoumána fyzická náročnost hry, která poskytne směr pro trénink. Modul funkčního screeningu postupuje od screeningu overhead dřepu v modulu Kondice pro mládež a podrobně popisuje další jednoduché screeningové testy, které může trenér využít. Modul obecné kondice se zaměřuje na odporový trénink a pokročilý trénink rychlosti a agility. Integrovaný kondiční modul se zaměřuje na začlenění rugbyových dovedností do kondičních lekcí. Nakonec se modul pro spravování tréninkového plánu zaměřuje na to, jak naplánovat, implementovat a upravit kondiční tréninkový plán pro dospělého hráče rugby.