Výpad

Cílem výpadu je posoudit stabilitu horní části těla, pánve a boků, když dítě udělá krok vpřed a poté tento pohyb čtyřiktát opakuje. Jedná se o velmi náročný pohyb pro všechny děti.

K provedení výpadu trenér přiměje dítě stát s nohama u sebe. Paže mohou být na bocích. Dítě pak vykročí vpřed a položí chodidlo pevně na podlahu. Vzdálenost kroku je o něco větší než je pro dítě běžné. Dítě pak zastaví se těsně předtím, než se koleno dotkne podlahy. Dítě pak vykročí vpřed na další výpad. Pohyb se pak opakuje celkem čtyři kroky nebo výpady vpřed. Trenér se pokaždé dívá, aby viděl pevně postavenou nohu. Horní část těla (trup) by měla být vždy vzpřímená a neměla by se ohýbat ze strany na stranu ani dopředu ani dozadu. Kolena by měla být stabilní, když je chodidlo v opoře a trup by měl být vzpřímený.

Za výpad dá trenér dítěti skóre jeden bod za každou z následujících věcí:

  1. Trup zůstává vzpřímený a stabilní
  2. Přední koleno se nepropadá (dovnitř ani ven)
  3. Chodidlo směřuje přímo vpřed po celou dobu pohybu
  4. Dítě se pohybuje s jistotou od jednoho výpadu k dalšímu.