Shrnutí modulu

V tomto modulu byly představeny různé kategorie základních pohybových dovedností a jak se tyto pohybové dovednosti uplatňují při ragbyovém výkonu. Pro každou kategorii základních pohybových dovedností byly také poskytnuty praktické ukázky aktivit, které může trenér využít u svých hráčů.

Byly rozebrány atletické pohybové dovednosti a rozvoj kondičních schopností vedle základních pohybových dovedností, protože to může být přínosem pro děti, když rostou a dospívají při hraní ragby.

Diskutovalo se o silovém tréninku pro děti a bylo zdůrazněno, že silový trénink je pro děti velmi užitečný a bezpečný a že může pomoci s prevencí zranění a výkonem, když dítě roste a dospívá.

Trenérovi se doporučuje rozvíjet a rozvíjet základní a atletické pohybové dovednosti ve svých tréninkových programech.