Manipulační a koordinační pohybové dovednosti

Manipulační a koordinační pohybové dovednosti zahrnují pohyby, které obsahují působení síly na předměty nebo přijímání síly z předmětů. Házení, chytání, kopání a údery jsou považovány za základní hrubé motorické manipulační a koordinační dovednosti. Manipulační rugbyové dovednosti jsou rozpracováním a dalším zdokonalováním těchto základních dovedností. Téměř všechny dovednosti v ragby budou mít základy manipulace a koordinace pohybu. Přihrávání míče, přijímání přihrávky, chytání vysokého míče, kopání do míče a skrumáž jsou všechny dovednosti specifické pro rugby, které jsou založeny na manipulaci a koordinaci. Zatímco lokomoční a stabilizační dovednosti jsou zásadními základními dovednostmi při pohybu hráče po hřišti a poskytují mu základní schopnost hrát rugby, manipulační a koordinační dovednosti jsou extrémně důležité pro skutečné rugbyové dovednosti, které bude hráč potřebovat. Některá jednoduchá cvičení pro práci na manipulačních a koordinačních dovednostech jsou ukázána v následujících videích.

Samovyhození a chytání – hráč míč vyhodí a míč chytí, hráč jej může hodit kamkoli chce a kterýmkoli směrem.

Nácvik přihrávek – hráči ve dvojicích si přihrávají tam a zpět na stanovenou vzdálenost.

Chytání vysokého míče – trenér vykopne míč do vzduchu, dítě ho chytá. Náročnější formou hráč chytá míč ve výskoku s dobře provedeným dopadem. Dále mohou dva hráči o chycení míče zápolit.