Dětský screening

Rovnováha v těle

Pojem rovnováhy v těle pro správné držení těla a vytváření pohybu je nesmírně důležité pochopit. Rovnováhou rozumíme vztah mezi svaly obklopujícími a chránícími každý kloub v těle a způsob jejich interakce při daném pohybu. Pokud jsou svaly napjaté nebo nefungují správně, pohyb kolem kloubu může být omezen. Pokud je pohyb omezen, výkon na ragbyovém hřišti může utrpět. Klíčovým konceptem je, že tělo má klouby, které musí být pohyblivé, a klouby, které musí být při pohybech stabilní, aby byly pohyby účinné. Klouby a jejich potřeby jsou znázorněny na obrázku níže. Všimněte si střídání vzoru stabilních a pohyblivých kloubů, kde je chodidlo stabilní, ale kotník musí být pohyblivý. Koleno je stabilní, ale kyčelní kloub musí být pohyblivý.

Tento střídavý vzorec mobility a stability je klíčovým konceptem podporujícím efektivní pohyb. Během dětství bude tělo podléhat odchylkám od „normálního“ držení těla, protože dochází k růstu a dospívání, což může vést k odchylkám z hlediska pohybové kompetence dítěte. Potřebujeme tedy mít způsob, jak zhodnotit pohybovou kompetenci dítěte, abychom se ujistili, že během růstu a vývoje neztratí žádné pohybové schopnosti.