Lokomotorické pohybové dovednosti

Lokomotorické pohybové dovednosti jsou takové, při kterých se tělo pohybuje jedním směrem nebo kombinací směrů z jednoho bodu do druhého. Činnosti, jako je chůze, klus, pohyb vpřed, vzad, do stran, skákání, běh a skákání jsou považovány za základní lokomoční pohyby. Lokomotorické pohybové dovednosti jsou pravděpodobně nejzákladnější a nejdůležitější kategorií základních pohybových dovedností, které dítě ke hře rugby vyžaduje. Hráč se musí umět pohybovat po hřišti a k ​​dosažení tohoto cíle používá řadu různých pohybových vzorců uvedených výše.

Níže uvedená videa identifikují některé jednoduché aktivity, které lze použít k rozvoji běžných lokomočních pohybových dovedností specifických pro rugby.

Čtverec – hráč zrychluje dopředu, přechází do stran, krokuje dozadu a znovu do stran. To obsahuje spoustu pohybových dovedností ragby v jednoduchém cvičení.

Následování vůdce – jeden hráč je vůdce, jeden následovník. Následovník by měl zrcadlit činnost vůdce při běhání, uhýbání atd.