Základní pohybové dovednosti

U některých dětí znamenají tři roky života ukonšení základního stádia – kdy dítě nyní pokročilo od plazení, plížení a převalování – ke vzpřímenému držení těla: lokomoce (chůze), manipulace a koordinace (házení , chytání, kopání). To se shoduje se vstupem dítěte do fáze základních pohybových dovednost (FMS). U některých dětí může tato fáze nastat dříve nebo později. Klíčovým bodem zde je, že se nyní stává evidentním vývoj související s pohybem napříč řadou motorických vzorců. Tato fáze je také popisována jako začátek fáze ABC’S. Hbitost (Agility), rovnováha (balance), koordinace (coordination) a rychlost (speed) jsou nyní součástí činností dítěte.

Základní pohybové dovednosti lze rozdělit do 4 širších kategorií:

  1. Stabilita
  2. Pohyb
  3. Manipulace a koordinace
  4. Povědomí

Tyto čtyři kategorie a z nich plynoucí pohybové dovednosti lze dále organizovat podle sportovních dovedností, u kterých je na tyto pohybové dovednosti kladen největší důraz. Níže uvedená tabulka propojuje kategorii FMS s běžnými dovednostmi a pohyby v ragby.

SportStabilitaPohybManipulace a koordinacePovědomí
RugbySkládání

Skrumáž

Napadání

Odmítání

Otáčení

Kroucení

Mauling

Rucking
Pobíhání

Běhání

Zrychlování dopředu a dozadu

Zpomalení

Míchání

Změna směru

Weaving

Side stepping
Kopání

Skládání

Přihrávání

Házení

Chytání
Skládání

Kopání

Přihrávání

Běhání

Napadání