Flexibilita

Flexibilita je schopnost kloubu pohybovat se v celém svém rozsahu pohybu (Marshall, 2011). Flexibilita je klíčovým atributem fyzického výkonu pro mladé hráče rugby, ale v tréninkovém programu je často přehlížena. Mnoho důležitých pohybů ve hře rugby zahrnuje efektivní pohyb kloubu v celém jeho rozsahu pohybu. Pokud má hráč omezení pohybu v kloubech, nemusí podávat nejlepší výkony. Pokud se podíváme zpět na modul LTAD, uvidíme, že klíčové okno příležitostí teoreticky existuje v dětství, ve kterém lze rozvíjet flexibilitu. Věk 6-11 let je uváděn jako citlivý časový rámec pro rozvoj flexibility a dobrého kloubního rozsahu pohybu u dětí (Joyce a Lewindon, 2014). Dívky mají tendenci být flexibilnější než chlapci kvůli anatomickým rozdílům, ale chlapci mohou stále dosáhnout velmi dobré úrovně flexibility vhodným tréninkem. Hlavním způsobem, jak mohou trenéři zlepšit flexibilitu hráče, je protahování a dvě běžné metody protahování budou podrobněji diskutovány v dalších částech. Hráči by se měli po tréninku nebo v samostatném tréninkovém úseku protáhnout, aby rozvinuli flexibilitu (Beachle a Earle, 2008). Zvýšená teplota svalů po tréninku může umožnit větší míru protažení, protože svaly jsou poddajnější, když jsou zahřáté. Strečink jako samostatná lekce pro děti hrající rugby by obecně nebyl praktický, protože tréninkový čas zabírá učení se hry, a tak například strečink po tréninku v zklidnění může být nejlepší volbou.