Povědomí

Povědomí, které je v rámci kategorizace základních dovedností často opomíjeno, zahrnuje chápání prostoru dítětem a hloubku prostoru v rámci hranic činnosti. Schopnost uvědomovat si okolí a dostupný prostor je velmi cenná dovednost. Nejlepší hráči chápou, kde je na hřišti prostor pro přihrávky, kopání a úniky, a pokud tento prostor využijí, oni a jejich tým získají výhodu. Tím, že trénujeme děti, aby si uvědomovaly prostor, který je k dispozici, trenéři pokládají základy pro mnohem specifičtější dovednosti a výkon. Některé příklady jednoduchých aktivit pro zvyšování povědomí, které lze s hráči provádět, jsou uvedeny níže.

mějte čtverec vyznačený kužely a seřaďte děti na každou ze 4 stran čtverce, když dá trenér povel, hráči musí běžet na opačnou stranu čtverce, musí se vyhýbat ostatním hráčům a najít cestu skrz

trenér má vyznačené pole a dva hráči stojí v poli (obránci), ostatní hráči musí polem proběhnout, aniž by byli označeni, obránci si budou muset dávat pozor na prostor a pohyb ostatních hráčů a útočníci projít neoznačení.