Rovnováha na jedné noze

Tímto testem se trenér snaží hodnotit schopnost stabilizace na každé noze ve statické vzpřímené pozici. To vyžaduje svalovou stabilitu a pohyblivost kyčlí a kotníků. Chcete-li provést test rovnováhy na jedné noze, nechte dítě stát s chodidly u sebe, prsty směřujícími dopředu a pažemi svisle dolů ale nedotýkají se stran. Dále požádejte dítě, aby zvedlo pravou nohu, dokud nebudou kyčle a koleno v úhlu 90 stupňů. Když dítě zvedá koleno, oddaluje ruce od těla až do výše ramen a drží je v této poloze. Nechte dítě udržovat správné držení těla a rovnováhu po dobu alespoň 10 sekund. Opakujte na druhé noze. Hodnotíme ztrátu stability nebo ztrátu výšky pokrčené dolní končetiny, když dítě přechází z postoje na dvou nohách do postoje na jedné noze. Dobrým verbálním vodítkem je říct dítěti, aby se postavilo vzpřímeně, než začne. Zkouška je ukončena, když dítě ztratí rovnováhu. Video níže ukazuje nastavení a provedení testu rovnováhy na jedné noze.

hodnocení rovnováhy na jedné noze, trenér dá dítěti jeden bod za každou z následujících na obou stranách:

  1. Stání po dobu 10 sekund
  2. Udržení stabilní pánve
  3. Udržení kolene v úhlu 90 stupňů
  4. Žádná ztráta výšky.