Pohybový screening

Sreening s 5 testy, který je zde představen, je sérií běžně prováděných pohybů, které budou všechny děti dělat v určité fázi během daného dne. Jsou odvozeny z dřívějších rudimentárních základních pohybů. Také každý z těchto pohybů je běžný ve většině týmových sportů. Pohyby testují vzorce pohyblivosti a stability kloubů v těle dítěte. Pohyby testují pohyblivost kotníku spočívajícího na stabilní noze. Jsou obrazem pro stabilní koleno podporující pohyblivou kyčli. Testují stabilní spodní část zad a pánev podporující relativně pohyblivou horní část zad (hrudní páteř). Nakonec ověřují rameno, aby bylo pohyblivé, zatímco lopatky by měly být stabilní. Výsledkem je, že sreening s 5 testy může být vnímán jako komplexní hodnocení kloubní stability a pohyblivosti během pohybu, které je uzpůsobeno dětem. Pohyby, které tvoří funkční sreening, jsou následující:

  1. Dřep ve vzpažení
  2. Dotyk k prstům
  3. Prohnutí ve stoji
  4. Rovnováha na jedné noze
  5. Výpad

Screening není určen pro sportovní hodnocení nebo riziko zranění. Je to pouze nástroj k posouzení pohybových kompetencí dítěte. Trenér pak může na základě výsledků provádět zásahy, které pomohou zlepšit nebo udržet dobré pohybové vzorce. K nahlédnutí je i bodovací systém pro screening, ale trenér by se příliš neměl zabývat bodováním, ale měl by testy používat jako vodítko pro rozvoj dobrých pohybových vzorů u svých hráčů. Při vyplňování testovacího protokolu se nedoporučuje děti hodnotit jednotlivě. Jakmile jsou děti v kolektivu, trenér může pozorovat tým jako skupinu provádějící každý test. Kouč si udělá mentální poznámku, jaké vzorce jsou nejhorší. To pak informuje trenéra o typu cvičení, které lze použít k řešení těchto špatně provedených vzorců pohybu. Pokud se některý test zdá být špatně proveden několika dětmi, může se stát užitečným cvičením, které lze použít například při rozcvičce.