Chronologický versus biologický věk

Chronologický věk je věk osoby s ohledem na roky od narození. To je to, co většina lidí definuje jako věk, například pokud je dítěti 11 let, bylo to 11 let od jeho narození.

Biologický věk lze považovat za vývoj člověka na základě fyziologických markerů v jeho těle. Biologický věk zohledňuje, kde se člověk nachází na ose dospívání a vývoje, zatímco chronologický věk nikoli. Když vezmeme v úvahu biologický věk, trenér má lepší informace o tom, jaký typ tréninku by mohl být pro hráče vhodný na základě jeho zralosti a stavu vývoje. Biologický věk je však velmi obtížné přesně změřit a vybavení a postupy nejsou pro většinu trenérů dostupné. S omezeními spočívajícími pouze v zakládání tréninku na chronologickém věku a s biologickým věkem, který je obtížné definovat a posoudit, stojí trenér před náročným úkolem. Trenér musí udělat to nejlepší, co může s vybavením, které má k dispozici. Jednoduchým způsobem, jak sledovat růst a dospívání, může být měření tělesné hmotnosti a výšky každého hráče na tréninku. To kouči umožní identifikovat období zvýšeného růstu, která by byla spojena s dospíváním a rozvojem.

Tréninkový věk je také klíčovým faktorem při navrhování a implementaci tréninkových programů. Tréninkový věk se vztahuje k tomu, kolik let má hráč ve vhodném a dobře navrženém tréninku (Joyce a Lewindon, 2014). Je také důležité si všimnout typu tréninkové zkušenosti. Hráč se čtyřletou zkušeností s tréninkem v ragby a bez formalizovaných silových a kondičních zkušeností je stále začátečníkem, pokud jde o věk pro silový a kondiční trénink.

Při navrhování tréninkového plánu by měl trenér co nejlépe zohlednit chronologický, biologický a tréninkový věk, protože tak bude zajištěno, že tréninkový plán bude pro děti co nejoptimálnější, aby se mohly rozvíjet a adaptovat.