Růst, dospívání a rozvoj

Růst, dospívání a rozvoj jsou často považovány za totéž, ale ve skutečnosti jsou to zcela odlišné pojmy. Růst je změna velikosti těla, tělesného složení nebo rozměrů určité oblasti těla (Joyce a Lewindon, 2014). Tělesná tkáň roste a tak se tělo mění. Toto je nejvýznamnější biologická aktivita v těle v prvních 20 letech života.

Dospívání je vývoj lidského těla směrem k dospělosti. Rychlost a načasování dospívání může být velmi variabilní a dokonce i různé systémy mohou dospět v různou dobu, například kosterní systém dospěje k mnohem pozdějšímu datu než reprodukční systém (Lloyd a Oliver, 2014).

Rozvoj lze považovat za biologický i behaviorální. Může se vztahovat k rozvoji motorických dovedností a pohybových vzorů, jak dítě roste, nebo k rozvoji a úpravě chování dítěte v reakci na jeho zkušenosti.

Fyzická výkonnost se u dětí bude zvyšovat, jak rostou, dospívají a vyvíjejí se, takže je důležité, aby si trenér uvědomoval, co tyto procesy znamenají. Trenér by se měl podívat, zda nedošlo k velké změně ve výkonnosti po tréninkovém programu. Pokud ano, pak by trenér mohl předpokládat, že výkonnostní změna byla způsobena realizovaným tréninkem a ne pouze přirozeným nárůstem výkonu, ke kterému dojde s dospíváním a růstem (Joyce a Lewindon, 2014).

Děti, dospívající, mládež a mladí sportovci jsou termíny, které se často používají zaměnitelně, protože je obtížné u těchto skupin určit přesné věkové rozmezí. „Mládí“ lze považovat za všezahrnující nebo globální termín pro osobu mladší 19 let (Joyce a Lewindon, 2014), zatímco termín „mladý sportovec“ by pravděpodobně pokrýval stejné věkové rozmezí. Děti a dospívající se hůře rozlišují do přesných věkových kategorií kvůli rozdílné míře dospívání. Děti jsou obecně považovány za osoby mladší 12 let, ale protože dospívání je obvykle určeno nástupem puberty a k tomu může u dětí dojít brzy nebo pozdě, je obtížné vytvořit specifické kategorie dětí a dospívajících. Když mluvíme o dětech v této části o vývoji dítěte, máme na mysli děti do 12 let.