Dlouhodobý rozvoj sportovců (LTAD)

Cesta dlouhodobého rozvoje sportovců byla původně navržena a zavedena nejen do ragby, ale také do jiných sportů, díky práci a vlivu doktora Istvana Balyiho z kanadského National Coaching Institute během 90. let 20. století. Model LTAD navržený Balyim a kolegy se dnes stal jednou z hlavních šablon pro vedení trenérů při rozvíjení technických, taktických a fyzických kompetencí pro lepší přípravu hráčů na hru (Balyi et al, 2005). Šablona není rigidním normativním modelem, ale spíše ji lze považovat za soubor pokynů, které vždy zdůrazňují důležitost přístupu zaměřeného na hráče. Model LTAD je založen na souboru 10 klíčových principů (Balyi et al, 2005). Jsou znázorněny na obrázku níže.

Všechny tyto principy jsou důležité samy o sobě a poskytují základ pro model LTAD. Podrobné vysvětlení všech těchto principů je nad rámec tohoto úvodního modulu, ale je třeba porozumět některým klíčovým úvahám.

Za prvé, trenéři si musí uvědomit, že rozvoj hráče k jeho potenciálu vyžaduje čas. Pravidlo 10 let znamená, že častá a pravidelná praxe je zásadní pro naplnění vlastního potenciálu. To by však nemělo být považováno za základní požadavek pro ty, kteří se chtějí zúčastnit hry rugby. Je to spíše návod pro ty, kteří se mohou v daném sportu snažit dosáhnout svého skutečného potenciálu.

Druhý klíčový princip souvisí s důležitostí zajištění toho, aby se hráč bavil a užíval si rozvíjení a prohlubování základních pohybových dovedností a základních technických dovedností hry.

Třetím klíčovým principem je, že časná specializace pro hráče bude pravděpodobně problematická, protože může otupit důležitý vývoj základních pohybových dovedností a případně vést k vyhoření a přetrénování hráče. V důsledku toho by děti měly být v této fázi povzbuzovány k tomu, aby hrály mnoho různých sportů, které prospějí jejich rozvoji.

Nakonec by trenéři měli ocenit sociální kontext, ve kterém se hráč účastní hry. K tomuto uvědomění se přidává důležitost rozpoznání mentálních/kognitivních a emocionálních fází vývoje, ke kterým dochází v různých fázích cesty vývoje hráče.