Shrnutí modulu

Tento modul představil, jak trénovat a rozvíjet důležité složky fitness pro ragby pro děti. Zdůrazněny byly také fyziologické faktory při navrhování tréninkových plánů pro děti. Diskutovány byly některé klíčové fyziologické důvody ovlivňující vývoj fyzických schopností u dětí, jako je vývoj nervového systému, růst končetin a vývoj energetických systémů.

Byl zdůrazněn význam hry a zábavy při rozvoji těchto složek kondice nepřímo prostřednictvím her a činností podporujících rozvoj dovedností v ragby.

Udržení zábavnosti je nejlepší způsob, jak rozvíjet důležité fyzické schopnosti dětí, protože jim to stále umožní hrát hru a užívat si trénink.

Trenéři by nyní měli těmto důležitým faktorům lépe rozumět. Pro integraci do tréninkových programů byly poskytnuty praktické ukázky her a aktivit.