Úvod do kondice - Děti (pre-level 1)

Tento kurz je navržen tak, aby trenérům poskytl základní znalosti a porozumění a základy praktických dovedností s ohledem na kondiční praktiky pro děti hrající rugby.

To by mělo následně umožnit trenérům rozvíjet dětské hráče, jak rostou, a důkladněji je připravovat na požadavky hry, kterou hrají nyní i v budoucnu.

V kurzu zařazujeme šest Multiple Choice Questionnaires (MCQ). MCQ se skládá ze šesti otázek, které se všechny týkají obsahu popsaného v každém modulu. Na konci každého modulu máme jeden MCQ. Účelem MCQ je pomoci vám posoudit, jak dobře jste modulu porozuměli. Po zodpovězení všech otázek vám bude poskytnuta zpětná vazba ohledně vašich znalostí předchozího obsahu. 

Hodně štěstí a užijte si výzvu

Kurz se skládá z 5 modulů:

  • Dlouhodobý rozvoj sportovců
  • Dětský screening
  • Rozvíjení základních pohybů pro rugby
  • Zahřátí, cool- down a flexibilita
  • Ragbyová kondice pro dítě.

Moduly v tomto kurzu mají za cíl zlepšit porozumění trenérům výzvám při trénování dětí a poskytnout příklady nejlepší praxe, co a jak koučovat. Modul dlouhodobého rozvoje sportovců zkoumá základní teorii, jak nejlépe trénovat a rozvíjet hráče, když rostou a dospívají. Modul dětského screeningu poskytne jednoduchou pohybový screening s pěti cviky, pomocí kterých lze posoudit pohybové schopnosti dítěte a poskytnout možnosti tréninku. Další modul se zaměří na rozvoj základních pohybových vzorců u dětského hráče, protože to poskytne základ pro všechny budoucí základní a atletické pohybové dovednosti. Modul zahřívání, cool-downu a flexibility prozkoumá osvědčené postupy v těchto oblastech a jak nejlépe trénovat a plánovat tyto části tréninku pro dítě. A konečně, ragbyová kondice pro dítě se zaměří na fyziologické výzvy trénování dětí a na to, jak rozvíjet některé klíčové fyzické složky hry, jako je rychlost, vytrvalost a hbitost.