Rugbyová kondice pro děti

Tento modul představí, jak trénovat a rozvíjet důležité složky fitness pro ragby pro děti. Budou zdůrazněny fyziologické aspekty při navrhování tréninkových plánů pro děti.

Důležitost hry a zábavy bude zdůrazněna, protože příliš formální a strukturovaný trénink může vést k tomu, že dítě nebude mít radost z učení se hry.

Tento modul bude zkoumat vývoj rychlosti, vytrvalosti a hbitosti u dětí.

Modul zdůrazní, jak děti reagují na trénování, a identifikuje klíčové body při pokusu o rozvoj těchto vlastností u dětí.

Na konci tohoto modulu by si trenér měl být vědom klíčových fyziologických aspektů při snaze o rozvoj fyzických složek zdatnosti u dětí. Budou poskytnuty praktické příklady aktivit, které lze využít při trénincích.