Sportovně specifická pohybová aktivita

Přihrávání v libovolném směru – hráči jsou rozděleni do týmů a mohou svým spoluhráčům přihrát míč jakýmkoli směrem. Cílem je chytit míč za linií soupeřových týmů za jeden bod. Vítězí tým s největším počtem bodů. Pokud je hráč chycen nebo upustí balón, držení míče se změní.

Tunel – několik hráčů provádí pohyb do stran a drží pomalé a stabilní tempo. Ostatní hráči se postaví do řady a jeden po druhém by měli proběhnout tunel tak, aby drželi míč a nenarazili na hráče, kteří uhýbají, hráči se pak vystřídají, aby všichni dostali šanci běžet.

Prasátko uprostřed – jeden nebo dva hráči jsou uprostřed a několik hráčů je kolem nich. Hráči kolem „prasátek uprostřed“ by si měli přihrát míč a prasátka musí míč zachytit, označit je při držení míče nebo je přimět, aby míč upustili. Když se něco z toho stane, prasátka opustí střed a tuto roli převezmou vnější hráči.