Učení se trénovat

Hlavním cílem v této fázi je naučit se všeobecné sportovní dovednosti (Canada Sport Institute, 2014). Chronologické věkové rozmezí spojené s touto fází je u mužů 9-12 a u žen 9-11. Podle Balyi a Hamiltona (2004) se specializované sportovní dovednosti rozvíjejí od sedmi do jedenácti let.

Jedno z nejdůležitějších období motorického vývoje pro děti je ve věku od 9 do 12 let, což je znázorněno na obrázku okna příležitostí na předchozí stránce. Během této doby jsou děti vývojově připraveny získat obecné sportovní dovednosti, které jsou základními kameny veškerého atletického vývoje (Balyi a Hamilton, 2004). Tělesná gramotnost má pro tuto fázi modelu velký význam, protože trenér chce, aby jejich hráči získali sebevědomí, kompetenci a motivaci k tomu, aby si ragby užívali a mohli hrát (Canada Sport Institute, 2014).

Tato fáze vývoje je stále velmi zaměřena na hraví přístup k učení se základním dovednostem hry, a tak do toho musí zapadat fyzická příprava hráče. Děti v tomto věku nemusí mít koncentraci na dokončení velmi strukturovaného a formálního fyzického tréninku, a proto je integrace tréninku fyzické kapacity v rámci ragbyových cvičení a her zásadní. Rychlost, hbitost, síla a flexibilita jsou všechny důležité fyzické schopnosti pro ragbyový výkon a měly by být v této fázi vyvinuty. Zahřátí a cool-down jsou dobrými místy k provedení této práce na fyzické kapacitě a poté by v hlavním tréninku měly být malé hry navrženy tak, aby umožnily hráči rozvíjet technické, taktické a fyzické dovednosti.