Shrnutí modulu

V tomto modulu byly probrány základní pohybové vzorce a byly také zdůrazněny příklady cvičení souvisejících s těmito pohybovými vzory. Důležitost těchto základních pohybových vzorců pro rozvoj jádra a symetrický vývoj těla byla rovněž zdůrazněna. Základní pohybové vzorce poskytují základ pro všechny následující pohybové vzorce. Pokud nejsou vhodně vyvinuty, může se stát, že dítě bude muset kompenzovat, když jsou po něm vyžadovány náročnější pohyby ve hře rugby. Screening pěti cvičení pro dítě byla také podrobně popsána a trenér by nyní měl být schopen vykonat a ohodnotit (v případě potřeby) tyto testy se svými hráči.