Důležitost hry a zábavy

Důležitost hry a zábavy je stálým tématem modulů o vývoji dítěte. Zde by to mělo být znovu zmíněno, protože existuje pokušení učinit tělesný trénink strukturovanějším a rigidnějším, spíše než zábavným a zajímavým. Trenéři si musí vždy pamatovat, že trénují děti!

Dítě nemusí chápat, jak důležitý je rozvoj fyzické kapacity pro jeho výkon ve hře rugby. V této fázi se dítě mnohem více soustředí na hraní hry než na fyzické schopnosti, které mu umožní vyniknout v ragby v pozdějším věku. V rámci věkového rozmezí dětství jsou hráči stále v základní fázi nebo se učí trénovat ve fázi dlouhodobého modelu rozvoje sportovců, o kterém jsme hovořili dříve. To znamená, že trenér by měl hledat aktivity nebo hry, které budou pro dítě zábavné a příjemné a které zároveň cíleně rozvíjejí fyzickou kapacitu. To je jedna z hlavních výzev, kterým čelí trenéři při práci s dětmi v týmových sportech, jako je ragby, kde trenér často trénuje velké množství hráčů najednou. Většina aktivit a her bude mít nepřímo aspekt kondice nebo tréninku fyzické kapacity. Je na trenérovi, aby byl kreativní a přizpůsobil tyto hry a aktivity tak, aby se zaměřily na fyzickou kapacitu, na které chtějí pracovat, a zároveň zajistili zábavu a požitek pro mladé hráče. Ragbyové dovednosti mohou být také trénovány současně s fyzickými schopnostmi, úsilím a kreativitou, díky kterým může trenér vytvořit velmi efektivní tréninkový plán.