Shrnutí modulu

Tento modul představil aspekty zahřívání, zklidnění a flexibility tréninkového programu. Diskutovalo se o rozcvičce a proč je důležitým aspektem při tréninku dětí. Děti mají krátké intervaly pozornosti a rozcvička může být velmi užitečná, aby se soustředily na nadcházející trénink. Je také nejvyšší čas pracovat na funkčních pohybových dovednostech, aby se tělo připravilo na trénink.

Zklidnění bylo také zavedeno jako užitečná část tréninku, která pomáhá vrátit tělo do stavu před cvičením. To umožní zotavení a adaptaci, což je pro dětského hráče nesmírně důležité.

Nakonec se diskutovalo o flexibilitě a o tom, kam by měla zapadat do tréninku. Statický i dynamický strečink podpoří flexibilitu, ale dynamický strečink by měl být použit při zahřívání, aby se tělo připravilo na rugby. Statický by měl být použit při zklidňování, aby se vyvinula flexibilita.

V celém modulu byla k dispozici videa o zahřátí, zklidnění a cvičení flexibility a trenér by nyní měl mít povědomí o tom, jak efektivně navrhnout každou z těchto částí tréninku.