Rozvíjení základních pohybů pro rugby

Tento modul seznamuje trenéry se základními pohybovými dovednostmi a jejich významem pro rozvoj dětských hráčů ragby. Dále budou představeny kategorie základních pohybových dovedností a stupně pohybových dovedností. Představen bude také rozvoj základních pohybových dovedností a nácvik rozvoje atletických dovedností.

Představeny budou také posilovací tréninky pro děti, jako obecně sporný koncept při tréninku dětí.

Na konci tohoto modulu by měl mít trenér větší povědomí o základních pohybových dovednostech a o tom, jak je u dětských hráčů ragby rozvíjet. Trenéři by také měli lépe rozumět silovému tréninku pro děti a tomu, proč může být přínosné zařadit jej do tréninkových programů.