Rozvoj kondice pomocí FMS

FMS a výše zmíněné atletické motorické dovednosti jsou stavebními kameny, na kterých jsou postaveny sportovně specifické dovednosti a atletické kompetence. Je velmi důležité, aby trenéři rozvíjeli tyto pohybové dovednosti, aby měli hráči rugby pevné základy, na kterých lze stavět atletiku. Složky fitness a atletiky však mohou být u dětí rozvíjeny souběžně s FMS. Před nástupem puberty se děti mohou zlepšovat ve všech kondičních složkách. Některé klíčové složky fitness pro rugby zahrnují:

  • Síla a výbušnost
  • Rychlost, obratnost a vytrvalost
  • Flexibilita a mobilita

Ke zlepšení těchto složek kondice dochází v důsledku normálního zrání, jehož výsledkem je fyzický růst, a zapojení do fyzické aktivity, ať už se jedná o celkovou aktivitu nebo programy fyzické aktivity a sportu. Pod hlavičkou pohybové aktivity zahrnujeme všechna tělesná cvičení a aktivity včetně každodenních aktivit (chůze, jízda na kole), neformální hry (včetně aktivit na hřišti a domácích pohybových aktivit) a formální herní aktivity (včetně rugby a tělesné výchovy). Zapojení do těchto aktivit má za následek vyšší úroveň kondice a pohybové kompetence. Fitness lze rozvíjet pomocí základních pohybových dovedností organizovaných v minihrách, cvičeních s vlastní váhou a pohybových kruhových trénincích. Tyto typy tréninku mohou zlepšit výše uvedené složky kondice při používání FMS a cvičení založených na atletické motorice. Objem, intenzita, typ a frekvence tréninku bude záviset na čase, který strávíte s mladými hráči a jejich schopnostech.