Shrnutí modulu

Tento modul zkoumal fyzickou náročnost hry pro dospělé. Byly představeny různé požadavky sedmček a patnáctek využívajících GPS a studie analýzy pohybu v čase spolu s různými požadavky na pozici.

To by mělo trenérovi poskytnout užitečné informace, které mu pomohou při navrhování tréninkových programů.