Klasifikace pohybu

Klasifikace pohybů během hry do konkrétních kategorií nám umožňuje identifikovat, co hráči nejčastěji dělají na hřišti, což může významně ovlivnit trénink. Některé z běžných kategorií lokomoce ve výzkumu jsou uvedeny v tabulce níže. V různých studiích si všimnete určitých rozdílů v terminologii a rychlostech spojených s každou kategorií lokomoce. Vzhledem k tomu, že neexistují jednotné definice pro kategorie pohybu, lze tyto drobné rozdíly očekávat. Stále můžeme tento soubor výzkumů použít jako vodítko pro naše chápání běžných pohybů prováděných během hry.

Zatímco základní lokomoční pohybové vzorce uvedené v tabulce jsou často středem zájmu GPS a analýzy pohybu v čase, často se zaznamenává a analyzuje více proměnných, včetně; kontaktu, kolizí, zrychlení, zpomalení, poměr práce a klidu a opakované úsilí o vysoké intenzitě. To poskytuje mnohem ucelenější pohled na fyzické nároky při hře rugby.

Roberts et al, 2008Jones et al, 2015Tree et al, 2016
Stoj/bezúčelný pohyb: 0-0.5 m/sChůze: 0-1.6 m/sChůze: 0-2 m/s
Chůze: 0.5-1.7 m/sBěh: 1.6-2.7 m/sBěh: 2-4 m/s
Běh: 1.7-3.6 m/sRázování: 2.7-3.8 m/sStriding: 4-6 m/s
Běh o střední intenzitě: 3.6-5 m/sStriding: 3.8-5 m/sSprintování: >6 m/s
Běh o vysoké intenzitě: 5-6.7 m/sBěh o vysoké intenzitě: 5-5.5 m/s
Sprintování o maximální rychlosti: >6.7 m/sSprintování: >5.6 m/s