Monitoring tréninkové zátěže

Rate of Perceived Exertion - Míra vnímané námahy

Jednoduchý, ale účinný způsob monitorování zátěže hráčů rugby je použití stupnice Rate of Perceived Exertion (RPE) znázorněné na obrázku níže. Toto je 14bodová stupnice, která měří úsilí nebo intenzitu, kterou hráč subjektivně pociťoval během tréninku, a příklad stupnice je uveden na obrázku níže (Foster et al, 2001).

Každý hráč hodnotí úsilí nebo intenzitu tréninku mezi 20 a 30 minutami po tréninku. To se pak zaznamená. Míra vnímané námahy se pak vynásobí délkou sezení. Toto je známé jako session RPE a ukázalo se, že je to cenný monitorovací nástroj v ragby (Fullarton a Benton, 2015). To dává trenérovi způsob, jak sčítat zátěž z různých lekcí dohromady a získat tak denní nebo týdenní přehled zátěže pro své hráče (Scott et al, 2016). Například trénink v posilovně může mít RPE 14 a trvat 45 minut, takže 14 x 45 = 630 jednotek zátěže. Hráč pak může večer absolvovat technický trénink, který má RPE 12 a trvá 90 minut, takže 12 x 90 = 1080 jednotek zátěže. Pokud se tyto sečtou, je to celkem 1710 jednotek zátěže pro daný den. Týdenní zatížení se pak vypočítá sečtením denních zatížení. Sledováním toho v průběhu sezóny může trenér identifikovat skoky nebo poklesy zátěže, které hráč zažívá. To může pomoci usměrnit tréninkový program tak, aby se ujistil, že trenéři hráče nepřetěžují nebo naopak nezatěžují.