Shrnutí modulu

Tento modul představil některé pokročilejší metody silového tréninku, rychlostního tréninku a tréninku agility. Je důležité si uvědomit, že hráči musí mít vhodný tréninkový věk spíše než chronologický věk, než budou vystaveni pokročilejším tréninkovým metodám.

Spolu s ukázkovým tréninkovým programem byly představeny metody silového tréninku pro účely velikosti, síly a výbušnosti.

Pro zahrnutí do tréninkových plánů byly také zdůrazněny techniky odporované a asistované rychlosti spolu s technikami reaktivní agility.

Trenér by nyní měl mít větší povědomí o obecných kondičních metodách, které jsou k dispozici, aby své hráče fyzicky připravil na požadavky ragby. Trenéři by také měli být schopni navrhnout a implementovat cvičení a tréninkové plány, které pomohou rozvíjet tyto fyzické vlastnosti.