Herní požadavky

Všichni trenéři by měli rozumět fyzickým nárokům hry. Díky pochopení fyzické zátěže působící na tělo během hry může trenér naplánovat vhodné tréninkové programy, aby na to své hráče připravil.

Herní nároky ragby pro dospělé se liší od požadavků ragby mládeže (popsané v online vzdělávacím modulu Kondice pro mládež). Principy rozcvičky a regenerace, o kterých se pojednává v části herních požadavků online výukového modulu Kondice pro mládež, však stále platí pro ragby pro dospělé. Pokud si potřebujete obnovit své znalosti o rozcvičce a regeneraci, vraťte se k tomuto modulu.

Tento modul se bude zabývat fyzickou náročností hry pro dospělé a následnými důsledky pro trénink dospělých hráčů.

Na konci tohoto modulu by měl mít trenér větší povědomí o náročnosti sedmičkové i patnáctkové varianty hry. To by mělo pomoci při navrhování jejich tréninkových programů.