Poměr práce a odpočinku

Hra rugby má charakter stop-start, což znamená, že je zde více času stráveného v klidu a chůzí než při práci s vyšší intenzitou. V činnosti s vyšší intenzitou jsou kladeny velké nároky na primární a sekundární energetický systém, zatímco v období zotavení významně přispívá terciální energetický systém.

Poměr práce k odpočinku ukazuje, kolik času na odpočinek a zotavení se po práci s vysokou intenzitou během hry. Útočníci mají obecně delší dobu odpočinku ve srovnání s rojníky, což se odráží v poměru práce k odpočinku. Poměr práce k odpočinku 1:4 pro rojníky a 1:6 pro útočníky byl zaznamenán v Super 14 rugby (Austin et al, 2011). Poměry mezi prací a odpočinkem se budou měnit v závislosti na soupeři a podmínkách, ale jejich porozumění pro každou pozici bude velmi užitečné, pokud jde o navrhování tréninku tak, aby napodoboval herní požadavky.