Test mostu s extenzí dolní končetiny

Testuje se tak stabilita pánve a fungování hýžďových svalů. Pro efektivní techniku ​​sprintu je potřeba stabilní pánev. Hýžďové svaly se používají k běhání, skákání, skládání i skrumáži.

Test je demonstrován ve videu níže a zahrnuje následující kroky (TPI, 2013);

  • Hráč leží na zádech s pokrčenými koleny a chodidly na zemi
  • Hráč poté zvedne pánev z podlahy a přitom drží chodidla celou plochou na zemi
  • Hráč poté natáhne pravou nohu v koleni a vydrží 10 sekund
  • Pokud pánev klesne na pravou stranu nebo se levá noha třese, znamená to nestabilitu hýžďového svalu na levé straně
  • Pokud levý hamstring nebo spodní část zad začne křečovat, znamená to, že levý glute nepracuje správně a ostatní svaly musí dělat jeho práci
  • Stejný postup se pak opakuje natažením levé nohy

Nápravná cvičení

Cvičení Clam – hráč leží na boku s pokrčenými koleny a chodidly u sebe, zatímco zbytek těla zůstává statický a chodidla u sebe, hráč zvedne horní koleno, aby otevřel nohy, hráč poté kolena přitáhne k sobě pro jedno opakování .

Válcování hýždí