Organizace kondičního plánu na jeden týden

Řízení tréninkového plánu je extrémně důležitým aspektem koučování, protože určuje, jak velká zátěž je na hráče kladena a jaký typ tréninku tuto zátěž tvoří. Za prvé, trenér musí určit, kolik tréninkových možností mají hráči týdně. Trenéři si musí pamatovat, že jejich tréninkový plán musí odpovídat životnímu stylu jejich hráčů. Jakmile jsou identifikovány tréninkové úseky v týdnu, je pak na trenérovi, aby rozhodl, co by mělo být do těchto tréninkových úseků zahrnuto. Částečně to bude určeno fází sezóny (předsezónní týden by se měl velmi lišit od týdne v sezóně). Jakmile jsou typy tréninku rozděleny do dostupných časových úseků, je na trenérovi, aby navrhl a naplánoval každý trénink s ohledem na principy tréninku, období sezóny a úrovně schopností hráčů.

Příklad předsezónního tří-tréninkového týdne pro amatérský tým je znázorněn na obrázku níže. Výše zmíněná relace RPE je zahrnuta jako způsob sledování týdenní pracovní zátěže.

DenTrénink RPE tréninku
PondělíOFF
Úterý 90 minut na trénink – 30 minut rychlost a obratnost, 30 minut kondice, 30 minut dovednosti a rugby drily
StředaOFF
Čtvrtek90 minut na trénink – 30 minut anatomický adaptační okruh, 40 minut kondiční hry, 20 minut rozvoj technických dovedností
PátekOFF
Sobota90 minut na trénink – 30 minut rychlost a obratnost, 30 minut kondice, 30 minut dovednosti a rugby drily
NeděleOFF
Souhrnné týdenní zatížení =

Jakmile je vytvořen obecný tréninkový týdenní plán, jsou vyžadovány konkrétní návrhy tréninků, aby byl zajištěn hladký průběh tréninkového programu.

Některé pokyny pro efektivní návrh a řízení tréninku jsou;

  • Zajistěte, aby byly trénovány komponenty maximální síly, rychlosti a hbitosti, když je hráč svěží/odpočinutý. Správné umístění tréninku pro sílu, výbušnost a rychlost je důležité, pokud mají být dosaženy výsledky. Umístění silového, výbušného a rychlostního tréninku ve vytrvalostním tréninku je kontraproduktivní (Leveritt & Abernethy, 1999).
  • Mějte načasování pro každou část tréninku, aby trénink probíhal podle plánu, začínal a končil včas.
  • Zajistěte, aby bylo pro lekce k dispozici veškeré vybavení pro cvičení a cvičení následovala dle plánu.
  • Zajistěte, aby byly v rámci tréninkové jednotky dostatečné intervaly odpočinku. U silových, výbušných, rychlostních a agility cvičení je zapotřebí dostatečný čas na odpočinek, aby opakování nebo cvičení byly technicky správné.
  • Zajistěte, aby zvolené rozcvičení bylo vhodné pro přípravu na nároky hlavního obsahu tréninkové jednotky. To znamená, že pokud je trénink s vlastní vahou hlavní náplní, pak není vhodný 5minutový cyklus na stacionárním kole. Místo toho by měl hráč dokončit protokol RAMP probíraný v online výukovém modulu pro mládež.
  • Měňte intenzitu mezi tréninkovými dny. Pokud jsou všechny tréninky stejně vysoké intenzity, hráč se pravděpodobně časem přetrénuje. Měňte intenzitu mezi po sobě jdoucími tréninkovými dny tak, že když je jeden těžký, druhý je buď lehký, nebo střední intenzity (Rhea a kol., 2003; Kraemer a kol., 2003).
  • Sledujte hráče, jak nejlépe umíte, abyste se ujistili, že aplikovaná tréninková zátěž je přiměřená.
  • V případě potřeby upravte trénink na místě. Někdy se mohou objevit faktory mimo kontrolu trenéra a způsobit změnu tréninku. Mějte plán, ale buďte schopni jej přizpůsobit podle situace