Tranziční období

Specifická přípravná fáze je přechodová fáze od obecného ke sportovně specifickému cvičení a tréninku. Cílem v této fázi je stále zvyšovat pracovní kapacitu hráčů, ale učinit tak zaměřením na sportovněji specifické aktivity (Bompa a Haff, 2009). Například běh v obecné přípravné fázi může mít nízkou intenzitu na dlouhou vzdálenost, aby se vybudoval základ pro hráče, zatímco během specifické přípravné fáze by mohl být implementován intervalový trénink s vysokou intenzitou související se hrou, o kterém se pojednávalo v předchozím modulu. V této fázi se objem začíná snižovat a intenzita se postupně zvyšuje. Trenér chce, aby jeho hráči byli schopni zvládnout intenzitu požadovanou pro soutěžní hru, a proto musí tréninková intenzita stoupat, aby hráče připravila s blížícím se soutěžním obdobím. Níže uvedený diagram (Turner, 2011) dobře znázorňuje vztah mezi objemem a intenzitou v průběhu sezóny. Ukazuje to také, že zaměření na techniku ​​a dovednosti stoupá, jak se soutěžní sezóna blíží.