Odporový trénink

Odporový trénink, jak je představen v online vzdělávacím modulu Kondice pro mládež, je trénink, který vyžaduje, aby svaly překonávaly odpor, aby dokončily pohyb (Fleck a Kraemer, 1997). Odpor může být zajištěn gravitací, tělesnou hmotností, volnými závažími, elastickými pásy atd.

Trénink rychlosti a agility jsou formy silového tréninku a budeme se jim věnovat později v tomto modulu, ale nejběžnější formou tréninku, kterou si lidé spojují s pojmem odporový trénink, je silový trénink.

Vysoká úroveň síly a výbušnosti jsou klíčovými ukazateli úspěšného ragbyového výkonu (O’Sullivan, 2013). Jedním z nejlepších způsobů, jak tyto fyzické vlastnosti rozvíjet, je posilování. Vzhledem k tomu, že ragby je fyzická hra, může být výhodou být větší a silnější než váš soupeř. Trenér musí rozumět tomu, jaký typ silového tréninku použít a kdy jej použít, aby zajistil odpovídající potřeby fyzických vlastností hráče.

Posilovací cvičení pro potřeby v ragby; bude představena hypertrofie, maximální síla a výbušnost. To bude trenéra zajímat při navrhování programu odporového tréninku.