Deload

Trenéři mohou využít koncept „deloadu“, aby pomohli zlepšit regeneraci a tím i adaptaci hráčů. Deload je záměrná fáze zotavení nebo zmírnění v bloku tréninku (Zatiorsky a Kraemer, 2006). Zjednodušeně řečeno je to období (např. týden nebo několik dní), kdy je tréninkový objem výrazně snížen. Tréninkové programy obvykle zatěžují hráče během několika týdnů a poté následuje týden deloadu, aby se zlepšila regenerace. Pravidelné plánování fáze deloadu do programu je důležité. Pokud se tak nestane, může dojít k přetrénování. Doporučuje se naplánovat si týden deloadu každý měsíc nebo po 5-6týdenním období, aby hráč mohl během tohoto období snížit počet tréninkových jednotek a vrátit se do zdatnějšího stavu před zahájením dalšího tréninkového bloku (Kraemer et al, 2003; Hennessy, 2011; Turner, 2011). 

Níže uvedený diagram ukazuje typický průběh 3:1 s třítýdenním navyšováním zátěže následovaným týdnem deloadu (Turner, 2011)