Obecná kondice

Tento modul představí metody, které můžeme použít k tréninku hráčů a rozvoji základních fyzických atributů, které určují úspěch v ragby.

Modul se zaměří na odporový trénink, trénink rychlosti a reaktivní agility, který bude vycházet ze začátečnických tréninkových technik a metod představených v online vzdělávacím modulu Kondice pro mládež.

Je však třeba poznamenat, že věk neurčuje, kteří hráči jsou připraveni pokročit k pokročilejším tréninkovým metodám a technikám. Když se trenér rozhoduje, jaká úroveň tréninkových metod by vyhovovala jeho hráčům, musí vzít v úvahu tréninkový věk (kolik tréninkových zkušeností hráč má).

Například 25letý hráč možná nikdy neabsolvoval žádný odporový trénink (tréninkový věk 0), zatímco 19letý hráč mohl trénovat odpor od 15 let (tréninkový věk 4). I když je 19letá osoba mladší, bude mít větší prospěch z pokročilejších tréninkových metod, zatímco 25letá může považovat pokročilé metody za příliš těžké.

Na konci tohoto modulu by měl mít trenér větší povědomí o obecných kondičních metodách, které jsou k dispozici, aby své hráče fyzicky připravil na požadavky ragby. Trenéři by také měli být schopni navrhnout a implementovat cvičení a tréninkové plány, které pomohou rozvíjet tyto fyzické vlastnosti.